Nghị quyết

Ký hiệuNgàyTrích yếuTải
Số: 09 TB/TĐTN - TG22/12/2017Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” KHCT052018
Số: 243A - KH/TĐTN-BTG23/12/2017KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022NQS2
Số: 5569 - CV/TĐTN - BTG03/7/2017 V/v vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - LàoDABS2017
Số: 5393 - CV/TĐTN-BTG26/4/2017V/v định hướng chủ đề sinh hoạt chi đoàn và công tác giáo dục đoàn viên thanh niên của chi đoàn Quý II năm 2017D2017
Số: 110 -HD/TĐTN-BTG12/4/2017Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017KHCT052018
Số: 225 -KH/TĐTN-BTG05/4/2017Bộ câu hỏi Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm "Đường Kách Mệnh" và 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chỉ tịch Hồ Chi MinhKHCT052018
Số: 225 -KH/TĐTN-BTG05/4/2017Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm "Đường Kách Mệnh" và 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chỉ tịch Hồ Chi MinhD2017