Tổ Thể dục – Giáo dục quốc phóng-an ninh

Tổ Thể dục – Giáo dục quốc phóng-an ninh, tiền thân là Tổ Văn – Thể trường THPT Ngô Quyền. Được tách tổ từ năm học 2011-2012, tổ gồm có 7 thành viên thuộc 2 chuyên môn khác nhau:

– Bộ môn Thể dục gồm 5 thành viên là các thầy cô giáo: Lê Đình Lưu (Tổ trưởng), Võ Thanh Bình, Lê Thị Quỳnh Anh, Võ Bá Thành, Trần Hoàng Trung.

– Bộ môn Giáo dục quốc phòng – an ninh có 2 thầy cô giáo: Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Thị Mỹ Nữ.

Với một tập thể luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học môn Thể dục “Theo chuyên đề tự chọn phù hợp với năng lực học sinh và điều kiện của nhà trường”, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu dạy học trong thời kỳ mới.